Mój urolog – portal urologiczny » Rozpoznanie raka pęcherza

Witamy na stronie Mój urolog
Portal powstaje z myślą o osobach z chorobami układu moczowo-płciowego. Aktualnie strona jest w trakcie budowy, systematycznie będą zamieszczane kolejne tematy. Czekamy na Państwa sugestie i uwagi. kontakt@mojurolog.pl Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu proszę zapoznać się z regulaminem. Ewentualne pytania prosimy zadawać za pośrednictwem forum.

Najczęstszą przyczyną rozpoczęcia diagnostyki w kierunku nowotworu jest obecność krwi w moczu. Rzadziej guz pęcherza jest stwierdzany w trakcie badań obrazowych wykonywanych z przyczyn innych niż urologiczne.  Rozpoznanie raka pęcherza  moczowego stawia się na podstawie badania wyciętej tkanki  guza.

 

Diagnostyka obejmuje:

 

·         Rozmowa z pacjentem: objawy, palenie tytoniu, choroby, choroby i leczenie w przeszłości, stosowane leki

 

·         Badania obrazowe:

ü  Badanie USG j.brzusznej- umożliwia wykrycie nawet niewielkich guzów pęcherza. Warunkiem niezbędnym do jego przeprowadzenia jest pełen pęcherz. Badanie przy pustym lub słabo wypełnionym pęcherzu moczowym jest niewiarygodne. 

 

ü  Urografia- polega na wykonaniu serii zdjęć rentgenowskich j. brzusznej po dożylnym podaniu kontrastu, który wydzielony przez nerki do moczu spływając ukazuje budowę dróg moczowych. Urografia może wykazać ubytki kontrastu w drogach moczowych sugerujące obecność zmian nowotworowych. Aktualnie urografia straciła na znaczeniu. Tomografia komputerowa i rezonans pozwalają na wykonanie rekonstrukcji urograficznej a dodatkowo pozwala na uzyskanie informacji na temat stopnia zaawansowania nowotworu.

 

ü  Tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny

Mają zastosowanie w raku inwazyjnym. Służą do oceny zaawansowania choroby przed kwalifikacją do leczenia operacyjnego. Celem badań jest:

-ocena rozległości naciekania pęcherza i tkanek sąsiadujących przez nowotwór

- wykrycie przerzutów do węzłów chłonnych

- wykrycie ognisk nowotworu w górnych drogach moczowych (układ kielichowo-miedniczkowy nerek, moczowody) oraz innych narządach.

 

 

·         Cystoskopia- podczas cystoskopii wnętrze oglądane jest wnętrze pęcherza moczowego. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym( żel znieczulający) lub krótkim znieczuleniu ogólnym. Pacjent ułożony zostaje w pozycji ginekologicznej, z odwiedzionymi nogami i stopami opartymi na podpórkach. Przez cewkę moczową urolog wprowadza do pęcherza cystoskop- narzędzie wyposażone w układ optyczny i źródło światła. Po wypełnieniu pęcherza płynem ocenia śluzówkę poszukując nieprawidłowych zmian lub guza. W trakcie badania możliwe jest pobranie wycinków z miejsc podejrzanych.

 

Wykonywana jest najczęściej z powodu krwiomoczu, lecz u każdego pacjenta z objawami sugerującymi nowotwór pęcherza zaleca się wykonanie cystoskopii

 

·         Cystoskopia fluorescencyjna- polega na ocenie wnętrza pęcherza moczowego po podaniu substancji fotouczulającej (kwas aminolewulinowy i jego pochodne). Substancja ta wybiórczo wiąże się z komórkami nowotworowymi i sprawia iż świecą na czerwono podczas oglądania wnętrza pęcherza w świetle ultrafioletowym (klasyczna cystoskopia wykonywana jest przy użyciu światła białego). Pozwala to na wykrycie nawet drobnych, płaskich ognisk nowotworu, które mogą zostać niezauważone podczas klasycznej cystoskopii. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku niewielkich, płaskich zmian mogących przypominać stan zapalny. Jest to metoda trudno dostępna i kosztowna.

 

Jeżeli guz pęcherza zostaje zdiagnozowany w badaniach obrazowych pacjent kierowany skierowany zostaje od razu do przezcewkowej elektroresekcji guza (TURT).

 

  TURT- przezcewkowe wycięcie guza pęcherza moczowego

Jest zabiegiem o charakterze zarówno diagnostycznym jak i leczniczym. W trakcie zabiegu wycina się guz pęcherza wraz z marginesem tkanki lub pobiera się wycinek tkanki (gdy zaawansowanie nowotworu nie pozwala na jego doszczętne usunięcie, a do dalszego leczenia wymagane jest potwierdzenie nowotworu w badaniu histopatologicznym)  Po wycięciu tkankę guza poddaje się badaniu histopatologicznemu, co pozwala określić czy jest to nowotwór złośliwy, jaki to typ, jaka jest jego złośliwość oraz jak głęboko nowotwór penetrował/ penetruję ścianę pęcherza moczowego. Na podstawie powyższych informacji określa dalsze postępowanie- kontrolę onkologiczną, ponowny TURT lub kwalifikację do usunięcia pęcherza moczowego. (szczegółowo o TURT przeczytają państwo  w  dziale operacje i zabiegi)

 

Bibliografia:

1.Polska Unia Onkologii. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych-2013r. Rak Pęcherza moczowego s.353-368.

2.Alan J. Wein, Louis R. Kavoussi et al. Campbell-Walsh Urology. – 10th ed. Chapter 80  Urothelial Tumors of the Bladder

3. Babjuk  M., Burger  M., Zigeuner R., Shariat S., Van Rhijn B., Compérat E., Sylvester R., Kaasinen  E., Böhle A. ,  Palou J., Rouprêt M., Guidelines on Non-muscle-invasive Bladder Cancer (TaT1 and CIS), EAU 2013.

dodał: Mojurolog.pl, 01-09-2013, kategorie: Bez kategorii