Mój urolog – portal urologiczny » Rak nerki – ocena stopnia zaawansowania (Skala TNM)

Witamy na stronie Mój urolog
Portal powstaje z myślą o osobach z chorobami układu moczowo-płciowego. Aktualnie strona jest w trakcie budowy, systematycznie będą zamieszczane kolejne tematy. Czekamy na Państwa sugestie i uwagi. kontakt@mojurolog.pl Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu proszę zapoznać się z regulaminem. Ewentualne pytania prosimy zadawać za pośrednictwem forum.

Do oceny stopnia zaawansowania raka nerki służy klasyfikacja TNM. Została wprowadzona Międzynarodową Unię Walki z rakiem i stosowana jest do oceny klinicznej nowotworów. Nazwa pochodzi od pierwszych liter słów:

-Tumor-guz

-Node- węzeł

-Metastases- przerzuty

Klasyfikacja TNM ocenia stopień wzrostu i naciekania raka w nerce i tkankach sąsiadujących (T), to czy i w jakim stopniu zajęte są węzły chłonne(N) oraz czy występują przerzuty odległe (M). Na podstawie skali TNM określa się stadium kliniczne nowotworu.

 

Skala TNM dla raka nerki  (Wytyczne EAU 2013)

 

T – Guz pierwotny

TX- Nie można ocenić guza pierwotnego

T0- Nie stwierdza się guza pierwotnego

T1- Nowotwór o największym wymiarze <7cm, ograniczony do nerki

      T1a- Nowotwór o największym wymiarze<4cm, ograniczony do nerki

      T1b- Nowotwór o największym wymiarze >4cm i nie więcej niż 7cm, ograniczony do nerki

T2- Nowotwór o największym wymiarze >7cm, ograniczony do nerki

      T2a- Nowotwór o największym wymiarze >7cm i nie więcej niż 10cm, ograniczony do nerki

      T2b- Nowotwór o największym wymiarze > 10cm, ograniczony do nerki

T3- Nowotwór z zajęciem dużych naczyń żylnych, z przerzutami do nadnercza lub naciekający tkanki okołonerkowe z wyłączeniem nacieku nadnercza po stronie zajętej nerki i bez przekraczania powięzi Geroty

      T3a- Nowotwór z makroskopowo stwierdzanym zajęciem światła żyły nerkowej lub jej dużych dopływów segmentalnych (zawierających w ścianie mięśniówkę) albo naciekający tkankę tłuszczową okołonerkową i/lub wnęki; ale bez przekraczania powięzi Geroty

      T3b- Nowotwór z makroskopowo stwierdzanym zajęciem światła żyły   głównej dolnej poniżej przepony

       T3c- Nowotwór z makroskopowo stwierdzanym zajęciem światła żyły   głównej dolnej powyżej przepony luba naciekający jej ścianę

T4- Nowotwór naciekający poza powięź Geroty w tym z zajęciem „przez ciągłość” nadnercza po stronie zajętej nerki

 

 

N – Okoliczne węzły chłonne

NX- Nie można ocenić okolicznych węzłów chłonnych

N0 - Nie stwierdza się przerzutów w okolicznych węzłach chłonnych

N1- Przerzut/y w pojedynczym regionalnym węźle chłonnym

N2- Przerzuty w więcej niż jednym węźle chłonnym

 

 

M- Przerzuty odległe

M0-Nie stwierdza się przerzutów odległych

M1 - Przerzut odległy

 

 

Kliniczne stopnie zaawansowania

 

Stopień I                   T1                    N0                    M0

 

Stopień II                 T2                    N0                    M0

 

Stopień III                 T3                    N0                    M0

                                 T1,T2,T3              N1                    M0

 

Stopień IV                 T4               każde N                M0

                                  każde T              N2                     M0

                                  każde T          każde N                M1

Bibliografia:

      1.  Ljungberg B.,Bensalah K., Bex A., Canfield S., Dabestani S., Hofmann F., Hora M., Kuczyk M.A., Lam T., Marconi L., Merseburger  A.S., Mulders P.F.A.,  Staehler M., Volpe A., Guidelines on Renal Cell Carcinoma, EAU 2013. Tab. 7, str. 21

 

dodał: Mojurolog.pl, 01-09-2013, kategorie: Bez kategorii