Mój urolog – portal urologiczny » Regulamin

Witamy na stronie Mój urolog
Portal powstaje z myślą o osobach z chorobami układu moczowo-płciowego. Aktualnie strona jest w trakcie budowy, systematycznie będą zamieszczane kolejne tematy. Czekamy na Państwa sugestie i uwagi. kontakt@mojurolog.pl Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu proszę zapoznać się z regulaminem. Ewentualne pytania prosimy zadawać za pośrednictwem forum.

Regulamin portalu Mój urolog (mojurolog.pl)

 

Warunkiem korzystania z informacji zawartych na portalu mojurolog.pl jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu. W przypadku gdy korzystający nie akceptuje poniższych zasad powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Portalu.

 

A. Postanowienia Ogólne:

1. Korzystanie z portalu mojurolog.pl bezpłatne

2. Właściciel w każdej chwili, bez dodatkowych czynności zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany formy, zakresu lub wstrzymania dostępu do portalu bez podania przyczyny.

3. Jakakolwiek informacja dotycząca produktów znajdujących się w zasobach Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego.

4. Korzystanie z Serwisu nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania internetu. Jakiekolwiek działanie użytkownika Serwisu nie może naruszać praw osób trzecich oraz być związane z zamieszczaniem treści bezprawnych.

5. Właściciel jest uprawniony do usunięcia w każdym czasie wszelkich treści pochodzących od użytkowników, które w jego opinii naruszają postanowienia Regulaminu.

 

B. Regulacje dotyczące informacji medycznych zawartych na portalu mojurolog.pl:

1. Udzielane informacje i/lub porady lekarskie z uwagi na ich świadczenie przez internet nie zastąpią wizyty lekarskiej, podczas której prowadzona jest dokumentacja lekarska, przeprowadzane jest badanie lekarskie, szczegółowy wywiad z pacjentem i pełna diagnostyka.

2. Teksty medyczne zawarte na stronie stanowią jedynie informację medyczną poglądową nie mogącą decydować o zasięgnięciu lub niezasięgnięciu porady lekarskiej.

3. Użytkownik w celu postawienia diagnozy i uzyskania leczenia winien zasięgnąć porady lekarskiej, podczas której zostanie zbadany.

4. Wszelkie informacje, teksty, opinie prywatne zamieszczone na stronie mojurolog.pl. mają charakter wyłącznie informacyjny.

5. Żadnej z informacji zamieszczonych na stronie Mojurolog.pl i prywatnych opinii użytkowników forum nie należy rozumieć jako:

 

·       udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28 poz. 152) i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 r. < Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz badania pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28 poz. 152),

·         wskazań dotyczących stosowania produktów leczniczych,

·         wskazań dotyczących sposobu używania wyrobów medycznych,

·         braku konieczności przeprowadzenia zabiegów medycznych i podjęcia terapii,

·         stawiania diagnozy oraz wskazywania terapii.

6. Osoby będące autorami artykułów posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza.

7. Wszelkie teksty medyczne zawarte na stronie Mojurolog.pl są tworzone z należytą starannością, w oparciu o aktualną  wiedzę autora oraz zgodnie z etyką zawodową.

8. Wszelkie decyzje dotyczące zastosowania produktów leczniczych, sposobu leczenia, wyboru terapii zawartych na stronie Mojurolog.pl winny być poparte fizyczną, osobistą konsultacją z lekarzem.

9. Informacje zawarte na stronie mojurolog.pl zostały zebrane lub opracowane przez Właściciela w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.

10. Użytkownik portalu mojurolog.pl nie jest pacjentem w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

11. Wszelkie osoby lub podmioty będące autorami informacji lub porad lekarskich zawartych lub udzielonych przez Serwis, w tym Właściciel, (o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej), nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie możliwe następstwa, w szczególności  za szkody na mieniu wynikające z zastosowania informacji zawartych w Serwisie.’

 

C. Ochrona prywatności:

1.    Redakcja portalu mojurolog.pl przestrzega poszanowania prywatności wszystkich swoich użytkowników i nie ujawnia osobom trzecim danych osobowych użytkowników jeśli nie wyrażą na to wyraźnej zgody.
2.   Cookies – portal mojurolog.pl wykorzystuje cookies do prawidłowego funkcjonowania i optymalizacji serwisu pod kątem wygody użytkowania. Portal mojurolog.pl nie wykorzystuje cookies do pobierania informacji z komputera Użytkownika.

 

D. Regulamin forum portalu Mój urolog

1. Wszelkie treści publikowane przez użytkowników forum będą sygnowane pseudonimem (nick) rejestrowanym w trakcie procedury rejestracyjnej.

2. Kontynuując rejestrację użytkownik zgadza się ze wszystkimi regułami ustalonymi przez administratorów forum. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu forum Użytkownik powinien skontaktować się z administratorem.

3. Na forum zabrania się publikowania treści prowokacyjnych, obraźliwych, erotycznych, rasistowskich, faszystowskich itp. Zabrania się również pisania zbędnych, nie wnoszących nic do tematu wypowiedzi.

4. Korzystanie z  forum portalu mojurolog.pl nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania internetu. Jakiekolwiek działania użytkowników w ramach Portalu  nie może naruszać praw osób trzecich oraz być związane z zamieszczaniem treści bezprawnych, w tym reklamowych.

5. Właściciel Portalu mojurolog.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści umieszczane na stronie i forum przez użytkowników.

6. Osoba korzystająca i stosująca się do porad użytkowników forum portalu mojurolog.pl bez konsultacji z odpowiednim lekarzem specjalistą robi to na własną odpowiedzialność.

7. Właściciel Portalu jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści pochodzących od użytkowników, które w jego opinii naruszają postanowienia Regulaminu.

8. Żadne z podanych podczas rejestracji danych nie będą wykorzystywane w celach niezwiązanych z działalnością forum ani przekazywane osobom trzecim.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: kontakt@mojurolog.pl

dodał: Mojurolog.pl, 15-08-2013, kategorie: