Mój urolog – portal urologiczny » nowotwór pęcherza

Witamy na stronie Mój urolog
Portal powstaje z myślą o osobach z chorobami układu moczowo-płciowego. Aktualnie strona jest w trakcie budowy, systematycznie będą zamieszczane kolejne tematy. Czekamy na Państwa sugestie i uwagi. kontakt@mojurolog.pl Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu proszę zapoznać się z regulaminem. Ewentualne pytania prosimy zadawać za pośrednictwem forum.

Czynniki ryzyka

 

·Palenie tytoniu

Odpowiada za 60% przypadków raka u mężczyzn i 30% u kobiet. Palenie tytoniu zwiększa ryzyko zachorowania trzykrotnie.

 

·Narażenie zawodowe na substancje rakotwórcze

20-27% przypadków raka pęcherza wiąże się z narażeniem zawodowym, głównie na aminy aromatyczne. Są to  związki chemiczne stosowane w różnych gałęziach przemysłu m.in. w drukarstwie, obróbce żelaza i aluminium, produkcji farb , lakierów, przetwórstwie gazu, ropy naftowej.

 

·Przewlekły stan zapalny pęcherza moczowego/przewlekłe infekcje układu moczowego

Przewlekły stan zapalny wywołany infekcją, ciałem obcym lub kamicą pęcherza zwiększa ryzyko zachorowania.

 

·Radioterapia (naświetlania)

Przebyte naświetlania miednicy (np. z powodu raka szyjki macicy lub raka prostaty) zwiększają ryzyko rozwoju nowotworu. Rak pęcherza potrzebuje czasu by się rozwinąć dlatego największe ryzyko występuje u pacjentów napromienianych w młodym wieku.

 

·Chemioterapia cyklofosfamidem (lek stosowanym m.in. w chorobach autoimmunologicznych, przygotowaniu biorców szpiku) zwiększa ryzyko zachorowania.

 

·Przewlekły stan zapalny pęcherza/Przewlekłe infekcje ukł. moczowego

 

·Wywiad rodzinny- pacjenci, których krewni pierwszego stopnia zachorowali na raka pęcherza.

 

·Wiek- ryzyko zachorowania rośnie wraz z wiekiem. Najczęściej chorują pacjenci po 60 r.ż. Rak pęcherza u pacjentów <40r.ż. występuje rzadko (0,02-0,1%)

 

Profilaktyka

Działania profilaktyczne obejmują głównie zaprzestanie palenia tytoniu, unikanie narażenia na substancje rakotwórcze oraz stosowanie diety bogatej w owoce i warzywa, które są bogatym źródłem antyoksydantów.

 

 

Bibliografia:

1.Polska Unia Onkologii. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych-2013r. Rak Pęcherza moczowego s.353-368.

2.Alan J. Wein, Louis R. Kavoussi et al. Campbell-Walsh Urology. – 10th ed. Chapter 80  Urothelial Tumors of the Bladder

3.Nargund V.H., Raghavan D., Sandler M. Howard, Urological  Oncology,  Springer 2008

4. Babjuk  M., Burger  M., Zigeuner R., Shariat S., Van Rhijn B., Compérat E., Sylvester R., Kaasinen  E., Böhle A. ,  Palou J., Rouprêt M., Guidelines on Non-muscle-invasive Bladder Cancer (TaT1 and CIS), EAU 2013.

dodał: Mojurolog.pl, 27-08-2013, kategorie: Choroby

 

 

Rak pęcherza jest najczęstszym nowotworem układu moczowego. W Polsce w 2009r. zdiagnozowano go u 6089 osób.1Ryzyko zachorowania rośnie wraz z wiekiem. Szczyt zachorowań to 7 dekada życia. Rzadko występuje poniżej 40 r.ż. Mężczyźni chorują 3-4 razy częściej niż kobiety (m.in. z powodu częstszego narażenia na dym tytoniowy i substancje rakotwórcze).2U kobiet częściej występuje postać naciekająca nowotworu.

Najczęstszym typem jest rak przejściowonabłonkowy, stanowi 95% przypadków inne typy występują rzadko.

Ok. 75-85% przypadków raka pęcherza to nowotwory  „powierzchowne”, ograniczone do śluzówki lub błony podśluzowej pęcherza moczowego.3W tych przypadkach możliwe jest przez cewkowe usunięcie guza wraz z marginesem zdrowej tkanki podczas zabiegu elektroresekcji (TURT). Pozostałe przypadki to rak inwazyjny, naciekający warstwę mięśniową pęcherza, który może rozrastać się poza pęcherz oraz dawać przerzuty odległe.  

 

 

Bibliografia:

1.www.onkologia.org.pl

2.Alan J. Wein, Louis R. Kavoussi et al. Campbell-Walsh Urology. – 10th ed. Chapter 80  Urothelial Tumors of the Bladder

3.Nargund V.H., Raghavan D., Sandler M. Howard, Urological  Oncology,  Springer 2008

 

dodał: Mojurolog.pl, 27-08-2013, kategorie: Choroby