Mój urolog – portal urologiczny » powiększenie prostaty

Witamy na stronie Mój urolog
Portal powstaje z myślą o osobach z chorobami układu moczowo-płciowego. Aktualnie strona jest w trakcie budowy, systematycznie będą zamieszczane kolejne tematy. Czekamy na Państwa sugestie i uwagi. kontakt@mojurolog.pl Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu proszę zapoznać się z regulaminem. Ewentualne pytania prosimy zadawać za pośrednictwem forum.

 

Co to jest prostata?

 

Prostata zwana również gruczołem  krokowym lub sterczem stanowi element męskiego układu moczowo-płciowego. Położona jest pod pęcherzem moczowym i otacza cewkę moczową(tzw. sterczowy odcinek cewki moczowej). Tylna powierzchnia prostaty przylega do odbytnicy, dzięki czemu jest łatwo dostępna w badaniu palcem przez odbytnicę (badanie per rectum).

 

Zadaniem prostaty jest wytwarzanie wydzieliny wchodzącej w skład płynu nasiennego, zapewniającego  żywotność plemnikom i właściwe upłynnienie ejakulatu (spermy). Zdrowy gruczoł krokowy u ok. 30 letniego mężczyzny ma objętość 12-20ml i wielkość kasztana.

 

Prostata w zbudowana jest z tkanki gruczołowej(70%) i włóknisto-mięśniowego zrębu(30%) tworzonego  przez włókna kolagenowe i mięśnie gładkie.

 

Anatomicznie prostata  została podzielona na 3 strefy:

 

1.Obwodową- stanowiącą 70% gruczołu, dominuje w niej tkanka gruczołowa i to w tej strefie najczęściej rozwija się rak prostaty.

 

2. Centralną-  w tej strefie rozwija się 1-5% nowotworów prostaty.

 

3. Przejściową-  strefa ta zlokalizowana w okolicy cewki moczowej, w niej rozwija się łagodny rozrost prostaty. W tej strefie powstaje również ok. 20% nowotworów prostaty.

 

dodał: Mojurolog.pl, 23-01-2015, kategorie: Choroby

Co to jest przerost prostaty (łagodny rozrost prostaty)?

 

Łagodny rozrost prostaty potocznie nazywany  jest przerostem prostaty. Choroba występuje zazwyczaj u mężczyzn po 40 roku życia. Powiększenie prostaty stwierdza się u 50% mężczyzn powyżej tego wieku, a u połowy z nich występują objawy choroby. Częstość występowania choroby rośnie wraz z wiekiem, a przykre dolegliwości obniżają znacząco komfort życia pacjentów.

 

W prostacie wraz z wiekiem dochodzi do rozrostu komórek  w tzw. strefie przejściowej, która znajduje się w bliskości z cewką moczową. Powoduje to ucisk i przewężenie  cewki moczowej.

 

Zmiany w gruczole krokowym (prostacie) wpływają negatywnie na funkcję pęcherza moczowego. W początkowej fazie dolegliwości powiększona prostata tworzy przeszkodę w odpływie moczu co powoduje konieczność silniejszego kurczenia się pęcherza (mięśnia wypieracza) by pokonać tę przeszkodę.

Wraz z upływem czasu powstają  negatywne zmiany w budowie i funkcji pęcherza moczowego. Dochodzi  do pogrubienia  ścian pęcherza moczowego, powstawania  beleczek (przerośnięte włókna mięśniowe), uchyłków, w których na stałe zalega mocz, oraz  zaburzeń unerwienia. Mięsień wypierający mocz z czasem nie jest w stanie pokonać przeszkody w odpływie moczu i dochodzi do zalegania moczu . Zalegający mocz sprzyja zakażeniom i tworzeniu kamieni w pęcherzu moczowym. W skrajnych przypadkach dochodzi do zalegania moczu w nerkach, rozwoju niewydolności nerek  i mocznicy.

 

Przyczyny  rozrostu prostaty nie zostały do końca wyjaśnione.  Rozrost komórek  prostaty może być wywołany nadmierną stymulacją komórek do podziału i/lub zaburzeniem procesu ich naturalnej śmierci prowadzącym do nadmiernego ich gromadzenia. Dochodzi do tego pod wpływem różnych substancji (androgenów, estrogenów, czynników wzrostu, neurotransmiterów). Na występujące objawy wpływ mają również istnienie w prostacie procesu zapalnego oraz zmiany w budowie i funkcji pęcherza moczowego związane z wiekiem.

 

Czynniki ryzyka:

 

 • czynniki genetyczne
 • wiek- wraz z wiekiem rośnie częstość występowania
 • czynniki hormonalne
 • dieta i styl życia szczególnie dieta bogata w tłuszcze zwierzęce, siedzący tryb życia, nadmierna ilość alkoholu

 

dodał: Mojurolog.pl, 23-01-2015, kategorie: Choroby

Objawy przerostu prostaty:

 

Objawy łagodnego rozrostu prostaty można podzielić na 3 grupy wymienione poniżej. Wielkość prostaty nie koreluje z nasileniem objawów.

 

Objawy podrażnieniowe:

 • częste oddawanie moczu w dzień
 • częste oddawanie moczu w nocy (nocturia)
 • pilna potrzeba oddania moczu zmuszająca do poszukiwania toalety (parcia naglące)
 • nietrzymanie moczu

 

Objawy występujące podczas oddawania moczu:

 • wyczekiwanie na rozpoczęcie oddawania moczu
 • słaby, cienki, przerywany strumień moczu
 • wydłużenie czasu oddawania moczu
 • wykapywanie moczu pod koniec oddawania moczu
 • konieczność używania tłoczni brzusznej by poprawić strumień moczu

 

Objawy występujące po oddaniu moczu:

 • uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza moczowego i potrzeba ponownego oddania moczu po krótkim czasie
 • wykapywanie moczu po oddaniu moczu
dodał: Mojurolog.pl, 23-01-2015, kategorie: Choroby ,Objawy

Diagnostyka przerostu prostaty(łagodnego rozrostu prostaty):

 

Rozmowa z urologiem: lekarz na podstawie rozmowy ustali objawy, ich nasilenie oraz choroby towarzyszące mogące mieć wpływ na nasilenie dolegliwości. Istotne są również stosowane przez pacjenta leki i przebyte operacje.

 

Badanie per rectum: Badanie palcem przez odbytnicę jest podstawowym badaniem urologicznym wykonywanym u mężczyzn w trakcie diagnostyki chorób prostaty.

 

Pacjent  badany jest w pozycji kolankowo-łokciowej, na stojąco w pochyleniu lub rzadziej na plecach w pozycji na wznak z nogami zgiętymi w stawach kolanowych.  Lekarz przed badaniem ocenia okolice odbytu szukając ewentualnych  patologii (m.in. zmian skórnych, żylaków odbytu)

 

W trakcie badania  ocenia  szacunkowo wielkość prostaty, jej kształt, granice, powierzchnię, konsystencję w poszukiwaniu miejsc o wzmożonej spoistości, przestrzeni płynowych, twardych guzków czy zatartych granic gruczołu.

 

Badanie obejmuje także ocenę bolesności prostaty (normalnie niebolesna) oraz ocenę odbytnicy pod kątem zmian nowotworowych, dużych przetok i obecności krwi w stolcu.  Badanie per rectum  u zdrowego mężczyzny nie powinno być bolesne. W trakcie badania pacjent może odczuwać wzmożone parcie i potrzebę oddania moczu.

 

Badanie ogólne moczu: Pozwala wykluczyć aktywną infekcję układu moczowego oraz obecność krwi w moczu.

 

Badanie poziomu PSA w surowicy krwi

 

Badanie USG przezbrzuszne: Pozwala ocenić:

 

 • szacunkową wielkość prostaty ( dokładniejsze jest usg przeodbytnicze)

 

 • kształt prostaty (wielkość 3-płata prostaty i stopień jego wpuklenia do pęcherza)

 

 • ilość moczu zalegającego w pęcherzu moczowym po oddaniu moczu

 

 • grubość ścian pęcherza moczowego i inne cechy takie jak beleczkowanie czy uchyłki pęcherza- świadczące o  długotrwałym utrzymywaniu się przeszkody w odpływie moczu

 

 • stan nerek- nieleczony rozrost prostaty może powodować zastój moczu w nerkach i nawracające infekcje, prowadząc  w  skrajnych przypadkach niewydolności nerek

 

 • obecność kamicy pęcherza moczowego – może nasilać objawy

 

 • obecność guza pęcherza- mogącego powodować część objawów kojarzonych z rozrostem prostaty

 

Badanie przezbrzuszne nie służy do dokładnej oceny struktury gruczołu krokowego, jest badaniem orientacyjnym, lecz w większości przypadków wystarczającym wstępnej oceny i kontroli pacjenta w trakcie leczenia.

 

Badanie USG przez odbytnicze (TRUS): nie jest to badanie wykonywane rutynowo w rozroście prostaty. Pozwala na dokładniejszy pomiar gruczołu krokowego i ocenę jego budowy.

 

Uroflowmetriabadanie pozwala na pomiar tempa przepływu moczu prze cewkę moczową w trakcie oddawania moczu. Pacjent zostaje poproszony o oddanie moczu do specjalnego urządzenia. Urządzenie  pomiarowe pozwala na określenie maksymalnego i średniego przepływu moczu przez cewkę na sekundę (Qmax), ilości oddanego moczu i czasu potrzebnego na opróżnienie pęcherza. Urządzenie przedstawia te wszystkie wartości w postaci  wykresu. Konieczne jest wykonanie kilku pomiarów. Objętość oddanego moczu powinna być większa niż 150ml by badanie było wiarygodne, a pęcherz opróżniony w sposób w jaki pacjent zazwyczaj  go opróżnia.

 

Ocena nasilenia objawowów przerostu prostaty:

 

IPSS - Międzynarodowa skala punktowa objawów towarzyszących
chorobom gruczołu krokowego.

Krótka ankieta pozwalająca ustalić nasilenie objawów spowodowanych przez łagodny rozrost gruczołu krokowego (BPH).  Składa się z 7 pytań dotyczących  oddawania moczu, w których pacjent określa w skali od 0(nigdy) do 5 (prawie zawsze) występowanie następujących objawów:

- niecałkowite opróżnianie pęcherza moczowego

- częstomocz

- przerywany strumień moczu

- parcia naglące (nagła konieczność oddania moczu)

- słaby strumień moczu

- oddawanie moczu z pomocą parcia brzuchem

- nocturia (oddawanie moczu w nocy)

 

Suma punktów świadczy pośrednio o nasileniu dolegliwości, im większa suma punktów tym dolegliwości są większe.  Stopień nasilenia objawów wg punktacji:

0-7 punktów- objawy o niewielkim nasileniu

8-19 punktów- umiarkowane nasilenie objawów

20-35 punktów-znaczne nasilenie objawów

 

Dzienniczek  mikcji: jest to prosta tabelka w której pacjent notuje ilość spożywanych płynów (także płynnych pokarmów np. zupy), ilość oddanego moczu ,częstość wizyt w toalecie, epizody parć naglących. Powinien być prowadzony przez kilka dni (minimum 2-3dni). W trakcie wizyty u urologa pozwala lekarzowi na dokładniejsze określenie objawów i stopnia ich nasilenia. (wzór dzienniczka).

dodał: Mojurolog.pl, 23-01-2015, kategorie: Choroby ,Diagnostyka