Mój urolog – portal urologiczny » Usunięcie guza pęcherza przez cewkę moczową (TURBT, TURT)

Witamy na stronie Mój urolog
Portal powstaje z myślą o osobach z chorobami układu moczowo-płciowego. Aktualnie strona jest w trakcie budowy, systematycznie będą zamieszczane kolejne tematy. Czekamy na Państwa sugestie i uwagi. kontakt@mojurolog.pl Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu proszę zapoznać się z regulaminem. Ewentualne pytania prosimy zadawać za pośrednictwem forum.

 

Przezcewkowa elektroresekcja guza pęcherza moczowego (TURBT, TURT)

 

Jest to metoda diagnostyczna i lecznicza w przypadku podejrzenia raka pęcherza moczowego.

 

Umożliwia wycięcie guza w całości lub częściowo (gdy nie można doszczętnie usunąć guza) i poddanie tkanki badaniu histopatologicznemu. Badanie tkanki guza pozwala postawić rozpoznanie raka pęcherza, określić jaki to typ, jak głęboko nacieka ścianę pęcherza moczowego i jaki jest  stopień jego złośliwości. Określenie tych cech ma kluczowe znaczenie dla dalszego postępowania.

Jeśli nowotwór rośnie powierzchownie (rak nieinwazyjny 75-85% ) TURBT jest zabiegiem leczniczym i  umożliwia całkowite usunięcie guza wraz z marginesem zdrowej tkanki. W przypadku potwierdzenia raka inwazyjnego (naciekającego mięśniówkę pęcherza)  pacjent po dodatkowych badaniach kwalifikowany jest do bardziej agresywnego leczenia, zazwyczaj do usunięcia pęcherza moczowego(cystektomia).   

 

Przebieg :

Zabieg TURBT jest wykonywany w znieczuleniu podpajęczym (określanym często przez pacjentów jako „znieczulenie w plecy”) lub rzadziej w znieczuleniu ogólnym. Pacjent leży  na plecach w pozycji ginekologicznej z nogami odwiedzionymi i ułożonymi na podpórkach. Przez cewkę moczową do pęcherza wprowadzony zostaje tzw. resektoskop – narzędzie wyposażone w układ optyczny i ruchomą pętlę tnącą oraz kanał przez który podaje się do pęcherza płyn płuczący. Po wypełnieniu pęcherza moczowego urolog ogląda wnętrze pęcherza i ocenia ile jest zmian podejrzanych o nowotwór oraz gdzie są umiejscowione. Następnie przy pomocy pętli tnącej usuwa te zmiany wraz z marginesem zdrowej tkanki pęcherza (o ile zaawansowanie guza na to pozwala). Kolejnym etapem zabiegu jest skoagulowanie (przyżeganie) krwawiących tkanek po wyciętym guzie. Po zakończeniu zabiegu do pęcherza wprowadzony zostaje cewnik moczowy.

 

Powikłania:

Jak podczas każdej operacji w trakcie TURBT jak i po zabiegu możliwe są powikłania. Do powikłań które należy brać pod uwagę decydując się na zabieg należą:

 

-perforacja ściany pęcherza moczowego i odbytnicy- wymagająca otwarcia brzucha i operacji naprawczej

-krwawienie w trakcie zabiegu, czasem trudne do opanowania, wymagające przetoczeń krwi, a w skrajnych przypadkach operacji otwartej.

-krwawienie po zabiegu- w zależności od nasilenia stosuje się leczenie zachowawcze (leki, stałe płukanie pęcherza), ale może również wymagać ponownego zabiegu i przetoczeń krwi.

-zastój moczu w nerce- w przypadku usuwania guzów zlokalizowanych w sąsiedztwie ujść moczowodów.

-infekcja układu moczowego

 

 

Po zabiegu:

Pobyt w szpitalu trwa zazwyczaj 1-4 dni- w zależności od rozległości zabiegu i stanu ogólnego pacjenta. Cewnik pęcherzowy usuwany jest w trakcie hospitalizacji lub kilka dni po zabiegu, podczas kontroli w Poradni Urologicznej. W poszczególnych przypadkach czas  ten może ulec wydłużeniu. Po TURBT przez kilka tygodni zaleca się oszczędzający tryb życia.

Po około 2-3 tygodniach pacjent otrzymuje wynik badania histopatologicznego, z którym powinien zgłosić się do swojego urologa. Lekarz na jego podstawie wyda dalsze zalecenia.

 

dodał: Mojurolog.pl, 30-11-2013, kategorie: Leczenie ,Operacje i zabiegi