Co to jest cewnik DJ? Zakładanie i usuwanie cewnika dj.

Cewnik dj. Zakładanie i usuwanie cewnika DJ.

Co to jest cewnik DJ?

Cewnik DJ (double J) do miękka rurka o zawiniętych  końcach, wprowadzana do nerki i moczowodu w celu zabezpieczenia właściwego odpływu moczu z nerki . Po założeniu do moczowodu jeden koniec cewnika znajduje się w nerce, a drugi w pęcherzu moczowym. Zawinięty kształt obu końców cewnika DJ zapewnia właściwe ułożenie  w moczowodzie i  zapobiega  jego wysunięciu . Cewnik DJ na całej długości posiada niewielkie otwory, które dodatkowo ułatwiają spływ moczu.

 

Cewnik dj

Dlaczego zakłada się cewnik DJ?

Cewnik DJ zakłada się w sytuacji gdy:

  • Istnieje przeszkoda utrudniająca odpływ moczu z nerki:                                                                         -kamica nerki lub moczowodu

           – zwężenie moczowodu

          – ucisk moczowodu przed choroby rozwijające się w jego sąsiedztwie (np.                            nowotwór, zmiany zapalne, zwłóknienie zaotrzewnowe)

  • W trakcie operacji nerki, moczowodu lub pęcherza istnieje konieczność zabezpieczenia właściwego odpływu moczu z nerki  do czasu wygojenia

Jak zakłada się cewnik DJ?

Cewnik Dj  wprowadza się do moczowodu przez cewkę moczową podczas zabiegu endoskopowego. Pacjent ułożony zostaje w pozycji ginekologicznej lub jej modyfikacjach. Przez cewką moczową do pęcherza moczowego wprowadza się narzędzia endoskopowe wyposażone w układ optyczny pozwalający na obserwowanie zabiegu (cystoskop lub ureterorenoskop), we wnętrzu pęcherza moczowego lokalizuje się ujście moczowodu (miejsce, w który moczowód wchodzi do pęcherza moczowodu) . Kolejnym etapem zabiegu jest wprowadzenie cewnika dj do moczowodu, może to odbywać się na dwa sposoby:

  1. Wprowadza się narzędzia do wnętrza moczowodu i po jego rewizji wprowadza się cewnik Dj- takim sposobem najczęściej zakłada się cewnik dj podczas usuwania kamieni moczowodowych czy leczeniu zwężeń moczowodu.
  2. Po zlokalizowaniu ujścia moczowodowego w pęcherzu wsuwa się do niego cewnik Dj bez wprowadzania narzędzi do moczowodu.

Położenie cewnika w moczowodzie kontroluje się przy pomocy USG lub RTG

Informacja dla pacjentów przygotowana przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne (EAU)

Dolegliwości związane z utrzymywaniem cewnika Dj w moczowodzie

Objawy, które mogą wystąpić po założeniu cewnika dj to głównie dolegliwości bólowe okolicy lędźwiowej i podbrzusza, dyskomfort , ból przy oddawaniu moczu (szczególnie pod koniec ) i krwiomocz, zazwyczaj niewielki. Dolegliwości te wywołane są drażnieniem wnętrza nerki i pęcherza moczowego przez cewnik. 

Powikłania związane z wprowadzaniem cewnika dj to głównie ryzyko uszkodzenia nerki i moczowodu w trakcie zakładania oraz infekcja układu moczowego.

Przy długotrwałym utrzymywaniu cewnika dj może dochodzić do odkładania się na jego powierzchni  soli mineralnych i tworzenia inkrustatów, ( porównać to można do odkładania się kamienia  we  wnętrzu czajnika), może to utrudniać jego usunięcie z moczowodu.

W niektórych przypadkach cewnik moczowodowy może również przemieścić się w kierunku nerki lub pęcherza moczowego, a nawet częściowo wystawać na zewnątrz przez cewkę moczową (głównie u kobiet)

Jak długo utrzymuje się cewnik Dj?

Czas utrzymywania cewnika DJ zależy od powodu jego wprowadzania. Zazwyczaj od kilku tygodni do trzech miesięcy. Istnieją również cewniki DJ przystosowane do długotrwałego utrzymywania nawet do 6-12 miesięcy

 

Co to jest cewnik DJ? Zakładanie i usuwanie cewnika dj.
Przewiń do góry